2 ildeki ormanlar kestane ve kestane balı üretiminin merkezi olacak

E-Ticaret Nis 22, 2023 Yorum Yok

Türkiye’nin Değerli kestane üretim merkezlerinin başında gelen Kastamonu ve Sinop’ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde kestane üretimi arttırılacak. Hazırlanan projeyle Kastamonu ve Sinop’ta Kıyı bandındaki kestane ormanlarında ortaya çıkan sıkıntılar ve kestane üretiminin artırılması için yapılacak “planlı müdahaleler” değerlendirildi.

Ardından Kastamonu ve Sinop Orman Bölge Müdürlüğü teknik takımı ile Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’nden bahsin uzmanı öğretim üyelerinin iştirakiyle İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gemiciler Orman İşletme Şefliğinde kestane ormanlarının geleceği için yerde tatbikat çalıştayı yapıldı. 5 uygulama noktasının oluşturulduğu alanda gerçekleştirilen çalıştay ile Kıyı bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren kestane ormanlarında karşılaşılan problemlerin giderilmesi, kestane meyvesi, çiçeği ve buna bağlı olarak bal üretiminin yöre halkına ekonomik olarak getirisinin arttırılması ve kaliteli meyve üretimi için yapılabilecek Amel ve süreçler hakkında çalışma yapıldı. Oluşturulan uygulama noktaları Biricik tek gezilerek yapılan inceleme ve değerlendirmelerin akabinde kestane ormanlarının planlı müdahaleler ile yaygınlaştırılması ve genişletilmesi tıpkı vakitte Özellikle kestanenin gelişimini Olumsuz etkileyen öteki tiplerin uzaklaştırılarak kestanelerin daha rahat gelişebilmesine katkıda bulunulması kararlaştırıldı.

Buna nazaran Kastamonu’da yıllık orman köylüsüne 300 milyon lira civarında katkı sağlayan kestane ve kestane balı üretiminin arttırılarak birkaç Yıl içerisinde yıllık 1 milyar lira gelir sağlayacak kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor. Proje ile Bir arada İstanbul ve farklı vilayetlerinde Kastamonu ve Sinop’un Kıyı bölgelerine Aksine göçün yaşanması bedellendiriliyor.

“Kastamonu ve Sinop ormanları, kestane ve kestane balı üretiminin merkezi olacak”

Kestane ormanlarını daha rahat yaşama alanına kavuşturarak daha Çok kestane ve kestane balı üretiminin arttırılması çerçevesinde ormanları geliştireceklerini belirten Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, “Vardığımız karar ve kanaat, kestanenin bulunduğu yerlerde kestanenin lehine diğer ağaçların seyreltilmesi, kestanelere daha rahat Ömür alanı oluşturularak daha geniş zirve yapısı oluşturması, daha Çok çiçek ve meyve üretmenin teşvik edilmesi oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte bütün halkımızın da isteği bu çerçevede olabildiğince kestaneleri daha rahat yaşama alanına kavuşturularak daha Çok bal üretiminin yapılması, daha Çok kestane meyvesinin üretilmesi gayesiyle ormanlarımızı geliştireceğiz.

İnşallah Karadeniz’in bu Kıyı bölgesinde halkın refah seviyesi yükselecek, daha Çok meyve üretecek, daha Çok bal üretecek, daha Çok polen üretecek bu da bu yöreye zenginlik getirecek çalışmalarımızı ağırlaştıracağız. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde kestanenin hak ettiği değeri görmesi sağlanacak, kestanenin kendi yetişme alanında bulunan öteki çeşitleri kısmen uzaklaştıracak kestanenin hak ettiği alanı kendisine tahsis etmiş olacağız. Bunun sayesinde de bu alana kestane daha Çok Yargıç olacak, kestane daha Aka ve kuvvetli ağaçlar olarak çoğalacak bu da burada daha Çok meyve, daha Çok çiçek üretimi demek. Bu da bu yörede yaşayan insanların daha Çok meyve ve çiçek üretmesi, daha Çok bal üretmesi sonucunu doğuracağı için biz muhakkak bir mühlet içerisinde 8-10 Yıl içerisinde şu Lahza yaşayandan Fazla daha Çok sayıda insanın buraya gelip, burada yaşayacağını, burada daha Aka gelirler elde edeceğini düşünüyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sayesinde muhtemelen Aka kentlerden bu köylere Geri göç başlayacak. Zira kestane balı Fazla değerli, kestane meyvesi Fazla değerli, kestanenin, çiçeğin üretiminin arttırılması kentlerden köylere Geri dönüş sonucunu doğuracak” dedi.

“Kastamonu’yu, kestane üretiminde bütün dünya tanıyacak”

Kastamonu ve Sinop bölgesinin kestane üretiminde bütün dünya tarafından tanınacağını kaydeden Sönmezoğlu, “Karadeniz kıyımızda kestanenin yanı Dizi defne bitkisi de var. Defne de Fazla Kıymetli bir bitki, kıyıda 0-300 rakım sonunda Fazla bol ölçüde yetişiyor. Dünyada Türkiye defnede öncü bir üretici, münasebetiyle hem kestane, hem defne, hem ıhlamur, hem arıcılık bunlar doğal olarak halkın refah seviyesini yükseltecek. Hasebiyle beşerler buraları artık kestane meyvesi üretilen, kestane balı üretilen yerler olarak bilecek. bütün dünya tahminen aşikâr bir mühlet sonra bu civarı bilecek ve burada yaşayan beşerler Fazla Aka gelirler elde ederek bütün Türkiye’mize Örnek olacak” diye konuştu.

“Yıllık 300 milyonluk geliri 1 milyar liraya çıkartmayı planlıyoruz”

Kestane ormanlarının güzelleştirilerek yıllık 300 milyon liralık geliri 1 milyar liraya çıkartmayı planladıklarını Anlatım eden Sönmezoğlu, “Bölgemizde yapılan kestane ve kestane balı üreticiliğiyle yöre insanımızın 250-300 milyon üzere yıllık bir değer ürettiğini düşünüyoruz. Yapacağımız bu çalışmalarla 3 ya da 5 Yıl içerisinde bunu 1 milyara çıkaracağız. Muhtemelen 10 ya da 15 Yıl sona bu kıyıda defneden, kestaneden, kestane meyvesinden, bal üretiminden birkaç milyar gelir elde edileceğini ve halkın refah düzeyinin Fazla yükseleceğini düşünüyorum. bütün uğraşımız, bütün çabamız orman teşkilatı olarak, orman fakülteleri olarak, bu çabalı çalışmalarımız sonucunda ormanlarımız da yapacağımız bu dönüşüm sayesinde kentlerden kırsala beşerler Geri gelerek daha pak bir ortamda, daha sağlıklı bir halde daha Fazla gelir elde ederek topraklarına sahip çıkarak. Bu sayede daha Mesut bir formda yaşayıp daha müreffeh bir hayat sürecekler. Bu noktada beklentimiz var, bunu gerçekleştirmek için gece gündüz mesai gözetmeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” halinde konuştu.

“Kestanenin varlığını muhafaza ve arttırma amacındayız”

Kestanenin varlığını muhafaza ve arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman sanayi Mühendisliği Kısım Lideri Prof. Dr. Erol Akkuzu da, “Kestane ormanları uzun yıllardır hem Çeşitli hastalık ve ziyanların tesiri altında hem de Özellikle yakacak odun noktasında bir baskı altındadır. Burada yapılacak olan siliklikler müdahaleler ile kestane üretimini arttırmaktır. Kastamonu Üniversitesi’nden 10 öğretim üyesiyle buradayız. Sürece takviye vererek kestaneyi ön plana çıkarmayı planlıyoruz. Kestane, İnebolu için asli ağaç cinslerinden bir adedidir. Lakin Özellikle kayın üzere karaçam üzere öbür orman ağaçlarının baskısı altında kimi alanlarda alandan çekilmiş, epeyce azalmış durumdadır. Biz burada yapılacak olan siliklikler müdahaleler ile kestanenin varlığını muhafaza ve arttırma gayesindeyiz. Yapılacak istişareler sonucu kestane lehine yapılacak olan planlamalarda bir yol haritası çıkarma düşüncesindeyiz” dedi.

“Kestane ormanlarında daha Fazla meyve randımanını teşvik edebiliriz”

Kestane ormanlarında daha Fazla meyve randımanını teşvik edebileceklerini belirten Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Silvi Kültür anne ilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Sezgin Ayan ise “Planlama mantığındaki farklılaşma yahut ormana bakışımızdaki farklılaşma nihayet 20 yılda Türkiye ormancılığında işlevsel planlama daha sonra ekonomik tabanlı planlama yaklaşımlarıyla Birlikte artık ormanlarımıza yalnızca odun olmamış husus kaynağı olarak değil bunun yanında ekolojik işlevlerin yanında tıpkı vakitte odun dışı eserler konusunda Önemli envanter planlama mantığı geliştirildi. Öğretim üyesi arkadaşlarımızla hususun farklı istikametlerini ele almaya çalışacağız. Ormanlardan 50-60 yıldır odun olmamış husus yaklaşımıyla planlayıp faydalanırken bu faydalanma esnasında orman köylüsü de meyve üretimi ve çiçeklerinden bal üretiminden faydalanma yaklaşımı vardı lakin bu bir ekstansif bir yaklaşımdır. Şu anda bunu biz ekstansif hale nasıl dönüştürürüz bunun arayışındayız ve bunun gayretindeyiz. Burada bildiğim kadarıyla bitkisel üretim işlevine ayrılacak olan bu ormanda nasıl bir müdahale ile kalacak olan kestane ağaçlarını, Gelecek ağaçlarını nasıl rahatlatıcı, nasıl onlarla bol ışıkla muhatap tutup daha Fazla meyve randımanını teşvik edebiliriz, daha Fazla çiçeklenmeyi teşvik ederiz. Buda Natürel ki kırsal halkın hem meyve üretiminde hem de aracılıkla uğraşan insanımızın bu kaynaktan daha Çok faydalanması İmkan tanıyabiliriz. Bu gayeyle biz buradayız. Bu işi yaparken de var ormanın özelliklerine nazaran müdahale yaklaşımlarımız olacaktır. Biz alanda yapacağımız müdahalelerle bu sahayı sağlıklı kestaneli bireylere nasıl bırakabiliriz temel emelimiz budur” formunda konuştu.

“Kestane gerçeği İnebolu’nun asli ağaç türüdür”

Kestanenin İnebolu’nun asli ağaç tipi olduğunu vurgulayan Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er ise, “Köylülerin kestanelerle ilgili faydalanma talepleri devam ediyor. lakin bizler de bu faydalanmayı kestane ormanlarımızın geleceğini garanti altına almak için bu faydalanmayı daha sistemli, daha bilimsel, daha teknik altyapıya almak zorundayız. Ormanlar yalnızca o yöre halkının değil, bütün ülkenin ortak kıymeti lakin burada da bir kestane gerçeği Mevcut ve kestane gerçeği İnebolu’nun asli ağaç cinsidir. Bu diğer ağaçlarla etkileşimini ve kestane lehine yapılacak bütün müdahaleleri, bitkisel üretim işletme sınıfına aldık. Bitkisel üretimin anne başlığında kestane üretimini hem düzenlemek hem de arttırmanın yollarını arıyoruz. Bugün hocalarımızla inşallah hoş istişareler yapacağız” sözlerini kullandı.

“Amacımız şuurlu ve programlı halde kestane üretimini sağlamak”

Kestanenin programlı bir halde üretilmesini sağlamak istediklerini söyleyen İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, “Müdürlüğümüzde en Fazla ağaç tipi olarak kayın bulunmaktadır ve ondan sonra yüzde 11 civarında yüklü kestanedir. İnebolu’da kestanenin öncelikli olduğu alan vardır. Bizim buradaki bulunma gayemiz kestaneyi şuurlu ve programlı halde üretebilmek ve daha düzgün gelir elde etmektir” dedi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir