AK Parti, 24 maddelik yasa teklifini Meclis’e sundu

E-Ticaret Mar 08, 2023 Yorum Yok

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve 60 milletvekilinin imzasını taşıyan ‘Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi’, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle OSB’lerde yapılacak Sanayi yatırımlarının hızlandırılması için öncelikle OSB planlama, kurum ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. ‘Yeşil OSB’ tarifi yapılarak yeşil dönüşümü hızlandırmak gayesiyle belirlenen kriterler çerçevesinde yeşil OSB’lerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılması ve yeşil OSB kriterlerini sağlamak için OSB’Ier tarafından hazırlanan projelere kredi verilebilmesi istikametinde düzenleme yapılıyor. OSB’nin kuruluşunda yer alacak Kurum ve kuruluşların kapsamının genişletilmesi ile kurumsal ve finansal olarak daha kuvvetli OSB’lerin kurulması hedefleniyor. OSB’lerin kurum etabındaki kaynak muhtaçlıklarını giderebilmesi için ön tahsis uygulaması düzenleniyor. OSB’lerde parsel tahsis ve satışlarının şeffaflık prensibi ve ikincil mevzuatta belirlenecek yöntem ve asıllara nazaran yapılması öngörülüyor. Ayrıyeten OSB içinde bulunan boş parsellerin üretime kazandırılması ve beraberindeki Sanayi yapılarının bulunduğu alanların, OSB ilan edilerek, planlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

LİSANSSIZ TESİSLER, ALTYAPI TESİSİ KAPSAMINA ALINACAK

Teklifle Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) kontrol ve inceleme faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için istihdamına acil muhtaçlık duyulan TENMAK denetçisi durumuna genel bütçe ve Özel bütçe kapsamındaki halk yönetimlerinin müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takım yahut durumlarında misyon yapmış olanlardan Nakil yapılması öngörülüyor.

Türkiye genelindeki artan elektrik muhtaçlığı da dikkate alınarak münhasıran madencilik faaliyetleri kapsamında gereksinim duyulan elektrik gücü tüketimini karşılamak gayesiyle 6446 sayılı ‘Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü hususu kapsamında kurulacak yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri, ‘altyapı tesisi’ kapsamına alınıyor.

Teklif kapsamında, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şarj hizmetiyle ilgili gelirlerinin ve doğal gaz piyasasına ait yıllık lisans bedellerine ait gelirlerinin ilgili mevzuat kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturularak mevzuat bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor. EPDK’nın taraf olduğu dava ve takipler ile ihtiyati Tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde kuruma her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden muafiyet sağlanmasına ait düzenlemenin daha Aleni bir lafız ile yazılarak uygulamadaki yorum farklılıklarının giderilmesi öngörülüyor.

Yapılan düzenlemeyle ihraç edilen doğal gaza ait iletim tarifelerinin Yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmaması sağlanıyor. Bu noktada EPDK’ya arz güvenliği, piyasadaki rekabet ortamının uygunlaştırılması ve sistem işleyişi üzere mevzularda Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşünü almak kaydıyla ihracatla ilgili iletim tarifelerine ait daha farklı içerikte yol ve temeller belirleme yetkisi veriliyor.

DOĞAL GAZ İTHALATINA SERBESTLİK

Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin itimat duyacağı, objektif kurallara nazaran işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması maksadı doğrultusunda, doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de Özel dal hükmî şahısları açısından hürlük getirilmesi amaçlanıyor. öbür taraftan piyasanın rekabete açılması ve özgürleşme maksatlarının yanı Dizi ülkenin arz güvenliğinin temini gayesiyle birtakım Tedbir ve kararlar getiriliyor. Ayrıyeten Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin itimat duyacağı, objektif kurallara nazaran işletilen rekabetçi bir piyasanın oluşturulması amaçlanıyor.

Öte yandan şarj ağı işletmeci lisansının sona erdirilmesi ve iptali bahislerinin EPDK tarafından belirlenebilmesi düzenleniyor ve lisans iptali nedeniyle piyasaya giriş pürüzü getirilerek piyasada sağlıklı işleyişin sağlanması hedefleniyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir