Bakan Muş duyurdu! 10 ayda 209 milyar dolar ihracat

E-Ticaret Kas 07, 2022 Yorum Yok

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ocak- Ekim periyoduna ait açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, “İhracatımız 2022 Ocak-Ekim periyodunda 2021’e nazaran, yüzde 15,4 artarak 209,5 milyar dolar oldu. dışalım ise yüzde 30,95 artarak 300 milyar 553 milyon dolara çıktı.” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı 2023 yılı bütçe teklifi konuşmasında şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerimizin aktifliğini artırmak ve ihracatımızı sürdürülebilir kılmak, İç ticaretimizi daha süratli ve sağlam hale getirmek, esnaf ve KOBİ’lerimizin yanında olurken tüketicilerimizi korumak için Mevcut gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Küresel ölçekteki Olumsuz gelişmelere Karşın Türkiye iktisadı üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir.

Nitekim, ekonomimiz 2021 yılında %11,4 oranında büyüyerek nihayet 50 yılın en yüksek performansını göstermiştir. Bu büyümeye mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3 puan üzere yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir.

2021 yılında olduğu üzere, 2022 yılının birinci yarısında da ekonomimiz %7,5 oranında büyümeyle kuvvetli performansını sürdürürken, büyümenin yaklaşık yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış ve İhracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir.

Türkiye iktisadı pandemi öncesi periyoda nazaran 3 milyon 400 binin üzerinde ek istihdam yaratmıştır.

2022 yılı Ocak ayına kıyasla dahi bakıldığında sağlanan ek istihdam 1 milyon 100 bin kişinin üzerindedir.

Pandeminin tesiriyle %61,6 seviyesine kadar gerileyen imalat sanayii kapasite kullanım oranı, İhracat artışından aldığı Değerli dayanakla pandemi öncesi seviyesini de aşarak Ekim ayı prestijiyle %76,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Tüm bu gelişmeler üretim kapasitesini İhracat ile destekleyen Türkiye amacına ulaşma noktasında ne kadar yanlışsız adımlar attığımızın en Kıymetli göstergelerindendir.

“KÜRESEL EKONOMİK GİDİŞATTAN DOĞAL OLARAK ETKİLENMEKTEDİR”

Serbest piyasa kurallarına bağlı, dünya iktisadına tam entegrasyon sağlamış olan ülkemiz, global ekonomik gidişattan doğal olarak etkilenmektedir.

Bununla birlikte, salgın ve Cenk nedeniyle görülen alternatif tedarikçi arama ve bölgeselleşme eğilimleri, Türkiye’nin global tedarik zincirlerindeki pozisyonu ve ihracatı için yeni fırsatlar da yaratmaktadır.

2021 yılında global iktisattaki süratli toparlanma sonrasında mal ihracatı %33 artışla 225,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş, global mal ihracatından alınan Pay birinci Kez %1’in üzerine çıkmıştır.

İhracatımız 2022 yılı Ocak-Ekim periyodunda, geçtiğimiz yıla nazaran %15,4 oranında artarak 209,5 milyar dolar olmuştur.

Bu sayılarla, ihracatta hem birinci 10 ay bazında, hem de aylık bazda en yüksek düzeylere ulaşılmıştır.

2022 yılının birinci 10 ayında dünyanın farklı coğrafyalarına yaptığımız İhracat kuvvetli bir formda artmaya devam etmiştir.

Oransal olarak en Çok İhracat artışı Amerika kıtasına gerçekleşirken, en Kıymetli ticari partnerimiz olan Avrupa Birliği’ne ihracatımız %13,5 oranında artmış; AB ile ticaret fazlamız 9,7 milyar dolara ulaşmıştır.

“6 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERİLMİŞTİR”

Birleşik Krallık’la ticaretimizde ise 6 milyar dolar Hariç ticaret fazlası verilmiştir.

Bu başarılı performans, global ölçekteki Olumsuz faktörlerin yanı Dizi paritedeki düşüşün de Hariç ticaretimiz üzerindeki Önemli negatif tesirlerine Karşın sağlanmıştır.

2021 Ocak ayında 1,22 düzeyinde olan Dolar/Avro paritesi, 2022 Ekim ayında ortalama 0,98’e kadar gerilemiştir. Paritenin birinci 10 ayda ihracatımıza 12 milyar dolar ve Hariç ticaret açığına ise 2,8 milyar dolar negatif tesiri olmuştur.

Bu yılın birinci 10 ayında geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran; İthalat %39,5 oranında artarak 300 milyar 553 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Şimdi sizlerle ithalatta yaşanan bu artışın sebeplerini paylaşmak isterim. Öncelikle, başta güç olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar, emtia ithalatçısı pozisyonunda olan ülkemiz ithalatı üzerinde direkt ve keskin bir artış yaratmıştır.

Enerji ithalatımız birinci 10 ayda geçen yıla nazaran %118,4, yani 43,7 milyar dolar artmıştır. Bu artışta fiyatların tesirli olduğunu görmekteyiz; hakikaten 2022 Ocak-Ağustos periyodunda güç İthalat ölçü endeksi %10,2 düşüş gösterirken güç İthalat ünite değer endeksi %166,4 artmıştır.

Öte yandan, nihayet devirde Altın ithalatında yaşanan yükseliş de İthalat faturamızı Değerli ölçüde arttırmaktadır. Yekün altın ithalatı geçtiğimiz yılın birinci 10 ayına nazaran %198,4, yani 10,1 milyar dolar artmıştır.

Dolayısıyla ithalatta izlenen artışın %63’ü güç ve altın kaynaklı gerçekleşmiştir. Artık sizlere Hariç ticaretimize ait Yıl içinde öne çıkan faaliyetlerimizden ve 2023 yılına yönelik plan ve projelerimizden bahsetmek istiyorum.

Ülkemizin global pazarlar ve değer zincirlerindeki pozisyonunu güçlendirmeyi, ihracatımızın klasik ürün-pazar yapısını bir ileri basamağa taşımayı ve Irak ülkelerle ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca ortaya konulan ve Temmuz ayında kamuoyu ile paylaştığımız “Uzak Ülkeler Stratejisi” ile belirlediğimiz 18 ülkeye yönelik, her biri Sonuç odaklı kurgulanmış, Yekün 328 hareket oluşturduk.

Böylece, bugüne kadar hazırlanan en ayrıntılı İhracat strateji evraklarından birini oluşturarak, ülkemizin ortalama İhracat menzilini genişletmeyi ve bu ülkelere olan ihracatımızı 4 kat artırmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, bu ülkelerin de yer aldığı gaye ülkelerimize yönelik İhracat takviye oranlarımızı ek 20 puana kadar, gaye ülkelere amaç bölümler olması durumunda ise ek 25 puana kadar artırıyoruz.

İhracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat probleminin ortadan kaldırılması, krediye erişimlerinin kefalet suretiyle sağlanması, bu sayede maliyetlerin düşmesi ve ihracatımızın tabana yayılması için TİM ile Eximbank’ın özkaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.) Mart ayı prestijiyle faaliyete geçmiş ve Temmuz ayında kapital yapısı güçlendirilmiştir.

Bu vesileyle teminat problemleri çarçabuk çözülüyor ve ihracatçılar artık kredi almak için fabrikasını, yerini bankaya ipotek vermek zorunda kalmıyor.

Bugüne kadar İGE A.Ş. tarafından yaklaşık 2800 onaylanmış müracaat kapsamında 9 milyar liranın üzerinde kefalet sağlanmıştır.

Bildiğiniz üzere ihracatımızın finansmanında Eximbank Fazla Kıymetli bir yere sahiptir. Türkiye’nin Biricik resmi İhracat takviye kuruluşu olan Türk Eximbank, 2022 yılının birinci 10 ayı prestijiyle ihracatçılarımız için 37,3 milyar dolar finansman takviyesi sağlamıştır.

Bankanın Yekün alıcı sayısı, 2022 yılında da artmaya devam etmiş olup bu firmaların %80,7’si KOBİ’dir.

Ayrıca Banka, Milletlerarası ve Bölgesel Bankacılık ve Finans Kuruluşları ile imzaladığı mutabakatlarla ek finansman imkânları sunmaya devam etmiş ve yılbaşından itibaren 1,5 milyar doları aşan ölçüde kaynak sağlamıştır.

Bankanın, ödenmiş sermayesi 3 milyar lira artış ile 13,8 milyar liraya yükselirken, kayıtlı kapital tavanı 17,5 milyar liradan 30 milyar liraya yükseltilmiştir.

Hizmet ihracatımız nihayet 20 yılda 4 kattan Çok artmıştır. Bu kapsamda, pandeminin tesirlerini geride bırakarak 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran %74,3 oranında artarak 61,3 milyar dolar düzeyine ulaşmış, birebir Devre hizmetler istikrarı ise 31,7 milyar dolar olmuştur.

2022 Ağustos yıllıklandırılmış bilgiye baktığımızda ise hizmet ihracatımız bir evvelki yılın birebir devrine nazaran %65 oranında artış kaydederek 76,4 milyar dolara ulaşmıştır. Tıpkı periyotta, hizmet kesimlerindeki Hariç ticaret fazlası %103 artışla 39,3 milyar dolara yükselmiştir.

Mevcut hür bölgelerimizi Ar-Ge ağır, yüksek teknolojili ve katma pahası yüksek mal ve hizmet üretiminin yapıldığı ihtisaslaşma temelli yeni nesil hür bölgelere dönüştürmek için çabalıyoruz. Bu anlayışla yeni özgür bölgeler kurmak, özgür bölgelerimizde yeşil dönüşümü sağlamak ve yenilenebilir güç kaynaklarından en verimli halde yararlanmak Temel önceliklerimiz ortasındadır.

Yerli üretimimizi dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı korumak için ticaret siyaseti Önlem ve uygulamalarını faal biçimde kullanmaya devam ediyoruz.

Hâlihazırda 66 Eser kümesinde 24 ülke menşeli 128 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbir; 18 Eser kümesinde 23 ülkeye karşı, 62 adet tedbirin etkisiz kılınmasına karşı tedbir; 6 Eser kümesinde bütün ülkelere karşı, 3 eserde DTÖ üyesi olmayan ülkelere yönelik korunma tedbiri uygulanmaktadır.

2022 yılı Ocak-Ekim devri için Laf konusu uygulamalar kapsamında 13,8 milyar dolar meblağında İthalat tedbire tabi olmuştur.

Pandemi sonrasında global iktisatta yeni şartların, risklerin ve trendlerin ortaya çıktığını görüyoruz.

Bu Yıl Bakanlığımız vazife alanı çerçevesinde bahsetmiş olduğum üzere birçok çalışma yaptık. Bu performansı, plan ve amaçlarımız doğrultusunda önümüzdeki devirde de sergilemek istiyoruz.

Bakanlığımızın 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanun Teklifi, program bütçe sisteminin Program-Alt Program yapısına Müsait olarak ve harcama ünitelerimizin aktiflik teklifleri temel alınarak hazırlanmıştır. Program bütçe sisteminde Bakanlığımızın da içinde yer aldığı üç adet anne program yapısı bulunmaktadır.

Söz konusu programlar; “Kayıt Dışı İktisatla Mücadele”, “Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması” ve “Tüketicinin Korunması, mahsul ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu”dur.

Bu programların ikisinde Bakanlığımız program uyumundan Mesul yönetim olarak yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığımızın, sizlere takdim olunan Gaye ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 2023 yılı bütçesi Yekün 17 milyar 124 milyon 310 bin TL’dir.

Bu meblağın,

13 milyar 335 milyon 123 bin TL’si Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programına,

1 milyar 988 milyon 706 bin TL’si Yönetim ve Takviye Programına,

1 milyar 411 milyon 43 bin TL’si Kayıt Dışı İktisatla Çaba Programına,

368 milyon 634 bin TL’si Tüketicinin Korunması, mahsul ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu Programına,

20 milyon 804 bin TL’si Program Dışı Sarfiyatlar olarak tahsis edilmiştir.

Ayrıca, ekonomik sınıflandırmaya nazaran Bakanlığımız 2023 yılı bütçe teklifinin;

4 milyar 592 milyon 150 bin TL’si işçi masraflarına,

651 milyon 76 bin TL’si SGK devlet primi masraflarına,

662 milyon 768 bin TL’si mal ve hizmet alım sarfiyatlarına,

720 milyon TL’si kapital masraflarına,

32 milyon 300 bin TL’si kapital transferleri tertibine,

10 milyar 466 milyon 16 bin TL’si cari transferlere, yani Aka ölçüde ihracatçı ve ticaret erbabımızın desteklenmesi ile ilgili masraflara tahsis edilmiştir. “

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir