Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir güçte dünyada Değerli oyunculardan oldu

E-Ticaret Kas 01, 2022 Yorum Yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İzmir’de düzenlenen 11’inci Türkiye rüzgar Gücü Kongresi’ne katıldı. Kongrede Bakan Varank’ın yanı Dizi Güç ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesi Lideri Ziya Altunyaldız, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lideri Mustafa Yılmaz, Beyaz Parti İzmir Vilayet Lideri Kerem Ali Daimi ve milletvekilleri yer aldı. WindEurepo CEO’su Giles Dickson ise toplantıya çevrim içi katıldı. Kongrede konuşma yapan Bakan Varank, “Son devirde göze çarpan gelişmelere baktığımızda, ülkelerin birinci kere güç verimliliği konusunda yasal olarak bağlayıcı kararlar aldıklarına hatta nükleere veda eden ülkelerin tekrar nükleeri gündemlerine aldıklarına şahitlik ediyoruz. Bilhassa Avrupa’nın bu alanda gösterdiği tavrı da biz kendi muhataplarımıza hatırlatıyoruz. Avrupa Birliği bizim en Kıymetli ticaret ortağımız. Güç alanında Önemli Amel birliklerimiz Mevcut lakin Amel zora geldiğinde nasıl iki yüzlü haller sergilendiğini de kürsülerden Anlatım etmekten çekinmiyoruz. Bir vakitler nükleer enerjiyi Kötü gösterenler, nükleer güce Cenk açtıklarını söyleyenler bugün yeni nükleer güç yatırımları yapacaklarını ilan ediyor. Bir vakitler Türkiye’ye parmak sallayıp, ‘Kömür santrallerini ne Vakit kapatacaksınız?’ diye bizi tehdit edenler, bugün bakıyorsunuz Avrupa’nın göbeğinde hem tekrar kömür çıkarmaya başlamışlar hem de kömür santrallerini birer birer açmaya başlıyorlar. Güç, oyunu bozuyormuş demek ki” dedi.

‘ENERJİ EN KRİTİK GİRDİ’

“Ülkemizin ekonomik ve toplumsal refahına sürdürülebilir tahliller sunan rüzgar gücü bölümümüzle yakın Amel birliğimizi Ara vermeden sürdürüyoruz” diyen Bakan Varank, “Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme, kullandığınız girdileri ne derece verimli ve rekabetçi biçimde bir ortaya getirdiğinizle yakından alakalı. Güç, tahminen de en kritik girdi olarak bu denklemde yer alıyor. Büyümek için üretime, üretim için de güce muhtaçlığımız var. Şayet güçte dışa bağımlıysanız, bu durum cari açık, güç arz güvenliği ve ekonomik kırılganlık üzere esas sıkıntılar olarak karşınıza çıkıyor. Üretimdeki rekabet gücünüz güçteki potansiyelinizle birebir bağlı. İşte yenilenebilir güç kaynakları, güçte dışa bağımlılığı azaltıp, yerli ve yeşil endüstrileşmeye Hız kazandırmak için Değerli bir alternatif” açıklamasında bulundu.

‘TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ BÜYÜK GÜNEŞ PANELİ ÜRETİCİSİ’

Yenilenebilir güç, güç verimliliği ve pak güç teknolojilerine yönelik Fazla sayıda yatırımın bütün dünyada hızlandığını belirten Varank, “Sadece 2021 yılında güç dönüşümüne yönelik yapılan global yatırımların büyüklüğü 750 milyar doların üzerinde. Bu yatırımların içindeki en Aka Pay ise 350 milyar doların üzerinde yenilenebilir güç alanında gerçekleşti. Yapılan projeksiyonlar ve ilan edilen taahhütler, rüzgar ve güneş gücü kaynaklarına yapılacak yatırımların giderek artacağını gösteriyor. Biz de buradan hareketle fosil yakıtlar sebebiyle dışa bağımlı olmanın dezavantajını, yenilenebilir güçten azamî düzeyde faydalanarak avantaja çevirmek istiyoruz. Tam da bu sebeple Türkiye olarak hem güneşte hem rüzgarda kapasitemizi artırmak için adımlar atıyoruz. Türkiye 8 bin gigawattlık güneş paneli üretim kapasite ile dördüncü Aka güneş paneli üreticisi. İnşallah yeni yapılan yatırımlarla seneye üçüncülüğü yakalayacağız. Emsal halde geçtiğimiz Yıl 1,8 gigawattlık yeni kapasite ile Avrupa’da en Fazla rüzgar gücü gücünü devreye Meydan 4’üncü ülke olduk. 2002 yılında yalnızca 19 megavat konseyi rüzgar gücümüz vardı. Artık ise 12 gigawattlık rüzgar gücü ile dünyada 12, Avrupa’da 5’inci sıradayız” diye konuştu.

‘DÜNYANIN ÖNDE GELEN RÜZGAR OEM’LERİ ÜLKEMİZE YATIRIM YAPTI’

Türkiye’nin salgın sürecinde gösterdiği performansla dirençli ve esnek bir iktisada sahip olduğunu bütün dünyaya kanıtladığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

“Uzak Doğu’daki tedarikçiler telefonlarını bile açmazken Türkiye’deki üreticiler Biricik bir siparişini geciktirmedi. Stratejik pozisyonu ve ortaya koyduğu değer zinciri ile Türkiye, inançlı bir liman, krizlerin üstesinden gelebilen sağlam bir iktisat olarak yatırımcıların gözünde ayrıştı. çok uluslu şirketler; Türkiye’yi Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktada bir araştırma, tasarım, üretim, İhracat ve lojistik merkezi olarak tercih ediyor. Ülkemizde tesisleri olmayan şirketler süratlice durum almak için satın alma ve birleşmeler yoluyla yatırımlar gerçekleştiriyor. Türkiye, elverişli ve yatırım açısından Müsait bir Amel ortamına sahip. O denli ki Enercon, Nordex, Vestas, GE, TPI, LW ve CS üzere dünyanın önde gelen rüzgar OEM’leri ülkemize yatırım yaptı. Ayrıyeten mühendislik, imalat, suram, bakım, Geri dönüşüm ve danışmanlık alanlarında da bütün bu üreticilerle paydaşlık yapan birçok Türk şirketi ve tedarikçisi bulunuyor.”

‘2022’DE 2 MİLYAR AVRO DÜZEYİNE ÇIKARACAĞIZ’

Rüzgar gücü ekipmanı üretiminde Türkiye’de yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini lisana getiren Varank, “İşte bu Aka sinerji ile Avrupa’nın en Aka beşinci rüzgar gücü ekipmanı üreticisi haline geldik. Firmalarımız milletlerarası standartlardaki eserlerini 45 ülkeye ihraç ediyor. 2021 yılında 1,5 milyar avroyu bulan rüzgar türbini ve ekipman ihracatımızı inşallah 2022 yılında 2 milyar avro düzeyine çıkaracağız. Bu alanlardaki kabiliyetlerimizi Fazla farklı bir noktaya taşımış olacağız. Yatırımcılara her türlü dayanağı verip, Yurt içi endüstrinin gelişmesinde faal rol oynuyoruz. Yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımların Fazla süratli ölçeklenmesi gerekiyor” dedi.

‘9 BİNDEN Çok YATIRIM TEŞVİK EVRAKI DÜZENLENDİ’

Son 10 yılda yenilenebilir güç yatırımları için 9 binden Çok yatırım teşvik evrakı düzenlendiğini kaydeden Varank, şöyle devam etti:

“Bu dokümanlar sayesinde 170 milyar liralık yatırım yapılırken, 25 binden Çok vatandaşımızın istihdam edilmesinin önü açıldı. Bu yıl, firmalarımızın muhtaçlık duydukları elektrik gücünü yenilenebilir güç kaynaklarından temin edebilmeleri için mevzuatımızda düzenleme gerçekleştirdik. Lisanssız aktiflik kapsamında rüzgar ve güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarını bölgesel teşvik kapsamına aldık. Bir diğer dayanağımız de güç ihtisas sanayi bölgeleri. Bugüne kadar Konya-Karapınar, Niğde-Bor ve Karaman sanayi bölgelerini ilan ettik. kanun değişikliği ile YEKA alanı olarak belirlenen yerler, direkt sanayi bölgesi ilan edilebilecek. Böylelikle sanayicilerimiz, kendi tüketimlerini karşılamak emeliyle bu sanayi bölgelerinde yenilenebilir güç yatırımları yapabilecekler. Yenilenebilir güç kaynaklarından üretim yapılabilmesi için OSB mevzuatında da düzenlemeler gerçekleştirdik. GES ve RES heyetim alanları üzerindeki hudutların birçoğunu kaldırdık, yeni finansman düzenekleri geliştiriyoruz. Güç teknolojilerinin üretimine yönelik, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesine de Bakanlık olarak Özel Ehemmiyet veriyoruz. TÜBİTAK’la yenilenebilir güç alanında Özel dalın ve akademinin binden Çok Ar-Ge projesine şimdiye kadar 1,2 milyar lira takviye sağladık.”

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde rüzgar, güneş ve hidroelektrik güç odaklı Ar-Ge projelerinin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Varank, “Enerji bölümünde aktiflik gösteren firmalarımızın Ar-Ge ve tasarım merkezlerini, teknoparklarımızdaki firmalarımızı destekliyoruz. Yurt içi üretim kabiliyetlerimiz cins atladı, dersek herhalde abartmış olmayız. Onun için Türkiye, yenilenebilir güç dalında, üretimde dünyada en Değerli oyunculardan bir tanesi haline geldi. kara üstü türbinlerden Fazla daha Aka ebatlarda üretilen deniz üstü rüzgar türbinleri için rüzgar endüstrimizin şimdiden altyapı çalışmalarını tamamlaması değerli. Global rüzgar Gücü Kurulu’nun nihayet raporunda Türkiye’yi deniz üstü rüzgar potansiyeli en yüksek 4 ülke ortasında gösterdiğini biliyoruz. Bu noktada, Türkiye’nin karadaki rüzgar gücü potansiyelinin yüzde yirmisine mesken sahipliği yapan İzmir, deniz üstü yatırımları için de Değerli fırsatlar sunuyor. İzmir ve etrafında ekipman üretimi konusunda geniş bir ekosistem ve tedarik zinciri oluşmuş durumda. İhracatımızın neredeyse yüzde 70’i buradan yapılıyor ve yaklaşık 8 bin şahsa istihdam imkanı sunuluyor” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRMANIN SIKINTISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İzmir Kalkınma Ajansı’nı da kutlama ederek kelamlarını sürdüren Bakan Varank, “Ajansımız Aka ölçekli yatırımların İzmir’e çekilmesinde faal bir rol oynadı. Artık deniz üstü rüzgar teknolojilerinde neler yapabiliriz, bunun için çalışıyoruz. Hem kara hem de deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarında Fazla daha Aka bir oyuncu haline geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu vizyon sayesinde Togg projesi hayata geçirildi. Türkiye olarak biz kendi rüzgar türbini markamızı oluşturabiliriz. Gelin daima Bir arada rüzgar tribününde Türkiye’nin markasını oluşturalım, ‘Biz de bu bölümde varız’ diyebilelim. rüzgar gücüne yatırım yapmayı konuştuğumuz devirlerden, artık rüzgar gücü ekipmanı üretiminde nasıl birer oyuncu olacağımızı tartışıyoruz. İnşallah Fazla daha hoş muvaffakiyetleri elde edeceğiz. Hidrojen yatırımları da artık Türkiye’nin el atması gereken alanlar. Profesyonellerin de bunu ayrıntılı tartışması gerekiyor” diye konuştu.

ALTUNYALDIZ: BİZ HAZIRIZ ZİRA RESMİ YANLIŞSIZ OKUYORUZ

Kongrede konuşma yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Olağan Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Kurulu Lideri Ziya Altunyaldız ise “Her alanda olduğu üzere güçte de Fazla müspet ve sahiden bizleri heyecanlandıran gelişmeler var. Biz enerjiyi artırmaya ve üretmeye çalışıyoruz. Bir taraftan fırsatlar bir taraftan tehditler var. Şayet hazırsanız fırsat gölünde geleceği kurgularsınız. Biz hazırız zira resmi hakikat okuyoruz. Regülasyonlarımızı vaktinde yapıyoruz. İzmir, rüzgar gücünde birincilerin kenti olmuş. Birinci rüzgar gücü santrali burada kurulmuş. İzmir bu alanda bayrağı önde götürüyor. Bunu Usta bir takımla ve Amade olmuş bir altyapıyla yönetebilirsiniz. Yenilenebilirde Fazla Önemli bir altyapıya sahibiz” dedi.

TANCAN: YENİLENEBİLİR GÜÇ YATIRIMLARI KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU OLARAK GÖRÜLMEKTE

Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da “Enerji dalında Aka bir hassasiyetle üzerinde durduğumuz mevzulardan birisi yenilenebilir gücün güç portföyü içindeki hissesinin artırılmasını temin etmektir. rüzgar gücü yatırımlarını her geçen gün büyüterek güç dalımızın Temel ögelerinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret kurallarının ‘net sıfır emisyon’ amacıyla tekrar yazıldığı güç dalında, yenilenebilir güçte Mevcut olan yükselişin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yenilenebilir güç yatırımları, dünyada yaşanan güç krizinden bir çıkış yolu olarak görülmektedir. Güç gereksinimi her geçen gün artıyor. bütün dünyanın yaşamakta olduğu güç krizi kapsamında güç konusunda kendi kendine yetebilmenin değeri Fazla daha net bir formda ortaya çıkmakta. Elektriksel konseyi gücümüzün yaklaşık yüzde 54’ü yenilenebilir güç santrallerinden oluşuyor” diye konuştu.

ERDEN: TÜRKİYE’NİN RÜZGARI İZMİR’İN RÜZGARI

TÜREB Lideri İbrahim Erden, nihayet 5 yılda rüzgarın Fazla Kıymetli bir noktaya gelebileceğini gördüklerini kaydederek, “Kongremizin mottosunu ‘Türkiye’nin Rüzgarı, İzmir’in rüzgarı’ olarak belirledik. İzmir ve batı Ege bölgemiz işletmedeki 1.742 MW rüzgar gücü santralı ve gelişmiş endüstrisiyle, rüzgar gücü alanında Türkiye’de bayrağı en önde taşıyan ilimiz pozisyonunda. Biz de bu yılı TÜREB olarak ‘Sanayi Yılı’ ilan ettiğimizden bu Yıl kongremizi burada yapma kararı aldık. Bilhassa nihayet 5 yılda biz kesim profesyonelleri olarak rüzgarın Fazla Değerli bir noktaya geleceğini görüyorduk. Vazifelerimizden biri de bu mevzunun ülkemiz için ne kadar hayati ve Gerekli olduğunu her fırsatta, her platformda lisana getirmek” dedi.

EPDK Lideri Mustafa Yılmaz da rüzgar gücü dalının değerine dikkat çekerek, “Biz bu dalla birlikte varız” diye konuştu. (DHA)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir