Çalışanlar dikkat! Yılda 12 kez rapor aldı, işinden oldu

E-Ticaret Mar 05, 2023 Yorum Yok

Otomotiv bölümünde aktiflik gösteren bir fabrikanın boyahanesinde çalışan emekçi, nihayet bir sene içerisinde 12 Sefer (69 gün) rapor alınca olanlar oldu.

İşin aksadığını düşünen patron, bir yılda 69 gün Çeşitli rahatsızlıkları münasebet gösterip istirahat raporu Meydan emekçiyi kovdu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur emekçi; ‘4857 sayılı İş Kanununun 18.madde kararında belirtilen emekçinin yetersizliği gerekçesiyle’ kovulduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını lisana getirdi.

İşveren şirket tarafından yapılan fesih bildirimine dair tebligatta nihayet bir Yıl içerisinde farklı tarihlerde ve on iki Defa olmak üzere toplamda 69 günlük Amel görememe raporlarının feshe destek kılındığını belirterek davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve eski işine iadesine karar verilmesini istedi.

Raporların her birinin farklı kliniklerden alındığına dikkat çeken davalı işveren ise davacının Amel kontratının sık sık rapor alması ve bu durumun Amel yeri sistemini Olumsuz etkilemesinden hasebiyle İş Kanunu husus 18 kararı uyarınca “işçinin yetersizliği” sebebiyle feshedildiğini öne sürdü.

Davacının Temmuz 2018’den Amel akdinin feshedildiği 24.07.2019 tarihine kadar olan bir yıllık devirde 12 farklı seferde toplamda 69 gün raporlu devamsızlığının var olduğunu, davacının Özellikle Ocak 2019 periyodundan itibaren sıklıkla sıhhat meseleleri yaşamaya başladığını, davalının Laf konusu sıhhat sıkıntıları nedeniyle aldığı raporlardan kaynaklı devamsızlığının bir Yıl üzere bir devirde Yekün 69 günü geçtiğini kaydetti.

Davacının rapor almasına neden olan ve sık sık gerçekleşen hastalıklarının kendisini çalışamaz duruma getirmemekle Bir arada işini gerektiği halde yapmasını devamlı olarak etkileyen bir halde olduğunu, bu konunun, çalışanın yetersizliği nedeniyle şirkete geçerli nedenle fesih hakkı verdiğini ileri sürdü. Davacının daima birebir hastalık sebebiyle rapor almadığını, bilakis göz, kulak burun boğaz, ortopedi, dahiliye, beyin ve hudut cerrahisi üzere farklı kısımlardan çoklukla enfeksiyon sebebiyle oluşan hastalıklar için raporlar aldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istedi. Davacının devamsızlığı sebebiyle Amel yerinde üretim kaybı yahut sınır durması üzere olumsuzluk yaşanmadığına dikkat çeken Mahkeme, davanın kabulüne, çalışanın işe iadesine hükmetti.

KARARI İSTİNAFA GÖTÜRDÜ

Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; sık sık rapor alma halinde, patron aralıklı da olsa personelin Amel görme ediminden faydalanamayacağı hatırlatıldı.

Sık sık hastalanan ve rapor Meydan personelin, bu nedenle devamsızlığının işyerinde aksiliklere yol açacağının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. İş Kanunu’nun münasebetinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak Örnek kabilinden sayılmasının, Amel yerinde aksiliklere yol açtığının kabul edilmesinden kaynaklandığı lisana getirildi. Kararda şöyle denildi:

“Davacının belge kapsamında sabit olduğu halde davalı Amel yerindeki çalışma sistemini bozacak sayıda ve nitelikte kısa periyodik ve sık rapor aldığı ve sık sık alınan raporlar sebebi ile patronun, personelin Amel görme ediminden faydalanamadığı ve davacının Amel görme borcunu gereğine Müsait ifa etmemesi nedeni ile Amel akdinin patron tarafından davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Sık rapor alma, ilgili Yasa unsurunun münasebetinde açıkça geçerli fesih nedeni olarak gösterilmiş olup, Dairemiz uygulaması da bu istikamettedir. Açıklanan nedenle, davacının sık sık rapor aldığı için Amel yerindeki Amel nizamını Olumsuz etkilediği, davalı patronluktan davacıyla çalışma bağlantısını devam ettirmesinin beklenemeyeceği, bu nedenle davacının Amel akdinin feshinin davalı patron açısından geçerli neden oluşturduğu anlaşılmakla davanın reddi yerine, yerinde olmayan münasebet ile kabulüne karar verilmesi yanlışlı olmuştur. Bu nedenle istinaf sebepleri ve halk sistemi ile hudutlu olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeye nazaran, belirtilen sebeplerle davalının istinaf müracaatının kabulü ile Mahallî mahkeme kararının ortadan kaldırılması gerekmiştir. Davalının istinaf müracaatının kabulü ile İş Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir