Kıdem tazminatı tavanı yükseldi! İşte tüm merak edilenler…

E-Ticaret Oca 10, 2023 Yorum Yok

Milliyet gazetesi müellifi Cem Kılıç şu tabirleri yazdı… Bu yılın başından itibaren çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının tavan fiyatı 17.904 TL’ye yükseldi. Gelin kıdem tazminatıyla ilgili detayları Birlikte inceleyelim…

Kıdem tazminatı çalışma hayatının en Değerli mevzuları ortasında… Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05.01.2023 tarihinde yayınlanan Mali ve Toplumsal Haklar Genelgesi’ne nazaran, 01.01.2023 tarihinden itibaren çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının tavan meblağı 17.904,62 TL’ye yükseldi.

NE Vakit ARTAR?

Belirli şartlarla hak kazanılan kıdem tazminatı, çalışanlar için işsiz kalınan periyotta yahut emeklilikte nihayet derece Değerli nakdî bir hak. Patronlar açısından ise Amele çalıştırmanın maliyetleri ortasında.

Kıdem tazminatı açısından teknik bir ayrıntı ise her Yıl ocak ve temmuz aylarında kıdem tazminatına ait tavan fiyatının artması. Pekala kıdem tazminatı tavanının artması ne manaya geliyor?

Kıdem tazminatı personelin brüt fiyatı üzerinden hesaplanır lakin kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine nazaran belirlenir.

Kıdem tazminatı tavanı, ocak ve temmuz ayında yükselir. Münasebetiyle, çalışanlar Şayet kıdem tazminatına istifa ederek erişme hakkına sahiplerse, yani evlilik, askerlik yahut 15 Yıl 3.600 gün ile işten ayrılacaklarsa bu haklarını ocak ve temmuz ayında kullanmaları kendi lehlerine olur. Kıdem tazminatı tavanının artması brüt fiyatı, tavanın üzerinde olan çalışanlara fayda. Tavan artınca bu durumdaki çalışanların eline geçecek kıdem tazminatı ölçüsü da artmış olur.

İLK 6 AY GEÇERLİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Toplumsal Haklar Genelgesi’ne nazaran bu sayı, 2023 yılının birinci 6 ayı için 17 bin 904 lira 62 kuruştur. Hasebiyle, bir çalışanın kıdem tazminatına temel brüt fiyatı 30 bin TL bile olsa, 2023 yılının birinci devrinde verilecek kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak fiyat, her bir yıllık kıdeme karşılık en yüksek 17 bin 904 lira 62 kuruş olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 Yıl için 30 günlük brüt fiyatı kadardır. Münasebetiyle, 1 yıllık kıdemi olan Amele 1 aylık brüt fiyatı meblağında kıdem tazminatına hak kazanır. 1 yılın altındaki müddetler için orantılı olarak hesaplama yapılır. Emekçinin brüt fiyatı hesaplanırken Daimi olarak yapılan yardım ve primler de iç edilir. Bu sebeple, kasa tazminatı, Yemek yardımı, çocuk artırımı üzere ödemeler de çalışanın brüt fiyatına iç edilir ve bu fiyat üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.

Diğer yandan, emekçiler kıdem tazminatlarını o patronun işyerinde geçirdikleri müddet üzerinden alırlar. Örneğin, 5 Yıl bir işyerinde çalıştıktan sonra istifa edip işyerinden ayrılan ve kıdem tazminatı alamayan bir personel, yeni bir işe girip 3 Yıl çalıştıktan sonra askere gideceği için istifa ederse, sırf 3 yıllık müddet üzerinden kıdem tazminatı alabilir. 8 Yıl üzerinden kıdem tazminatı alması Laf konusu olamaz.

Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değildir. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Bunun dışında rastgele bir kesinti yapılamaz. Buna rağmen, personelin borçları için kıdem tazminatının tamamı dahi haczedilebilir.

KİMLER HAK KAZANIR?

Kıdem tazminatı hakkı çalışanlara tanınmış bir haktır. Bu kapsamda 4/a’lılar, yani eski ismiyle SSK’lılar var. Borçlar Kanunu’na tabi olarak çalışan çalışanlar dış bütün çalışanların kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. öbür yandan, Bağ-Kur’luların ve memurların kıdem tazminatı alma hakları yok. Basın İş ve Deniz İş Kanunu’na tabi çalışan gazetecilerin ve gemi adamlarının da kıdem tazminatı alma hakları Laf konusu.

1 YILLIK MÜDDET…

Bir personelin Amel kontratının kanunda belirtilen nedenlerle sona ermesi, kıdem tazminatı alabilmesi için kâfi değil. Bunun yanında, tıpkı patrona bağlı olarak en az 1 Yıl çalışmış olma kaidesi da Laf konusu. Yani, bir Amele kanunda sayılan nedenlerle Amel kontratı feshedilmiş yahut istifa etmiş olsa bile, en az 1 yıldır birebir patrona bağlı olarak çalışmamış ise kıdem tazminatı alamıyor.

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için Gerekli 1 yıllık mühletin hesabında tıpkı patrona bağlı farklı işyerlerinde çalıştığı müddetler Bir arada kıymetlendirilir. mesela (A) patronuna bağlı (B) işyerinde 5 ay ve (C) işyerinde 8 ay çalışmış bir Amele kıdem tazminatına hak kazanır. Bu noktada Değerli olan, (B) ve (C) işyerlerinin birebir patrona ilişkin olmasıdır. öbür yandan, Amele farklı patronlara bağlı işyerlerinde 1 yıldan az mühletle çalışmış ise kıdem tazminatına hak kazanamaz.

1 yıllık müddetin hesabında Deneyim müddeti de dikkate alınır. Emekçinin sigortasız çalıştırıldığı bir Devre varsa, bu Devre bile kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır. Hasebiyle, çalışanların işyerinde birinci Defa çalışmaya başladıkları periyottan itibaren 1 yıllık müddet işlemeye başlar. Bu mühletin Deneyim mühleti olması yahut bu periyotta emekçinin sigortasının yatırılmaması sonucu değiştirmez.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir