Nutella’nın üreticisine Rekabet Kurulu’ndan soruşturma

E-Ticaret Kas 15, 2022 Yorum Yok

Ferrero’ya Rekabet Konseyi soruşturma başlatma kararı aldı. Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve İhracat evresine kadar bütün düzeylerdeki aksiyonları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri savına yönelik olarak yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, evrak ve yapılan tespitleri 03.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Şurası, bulguları Önemli ve kâfi bularak; Ferrero Fındık dışalım dışsatım ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-50/734-M sayı ile karar verdi.

26.09.2022 tarihinde Ferrero International S.A. ve iştirakleri hakkında başlatılan önaraştırma kapsamında hazırlanan Önaraştırma Raporu, Rekabet Konseyinin 03.11.2022 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Toplantıda Rekabet Heyeti, 03.11.2022 tarihli ve 22-50/734-M sayılı karar ile Ferrero International S.A.’nin Türkiye’de Fındık alımı, işlemesi, satımı ve ihracatı alanında aktiflik gösteren iştiraki Ferrero Fındık dışalım dışsatım ve Ticaret AŞ hakkında, anılan teşebbüsün 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. unsurlarını ihlal edip etmediğinin tespiti emeliyle soruşturma açmıştır.
Soruşturma sürecinde Ferrero Fındık dışalım dışsatım ve Ticaret AŞ’nin;
– Fındık alım pazarında Yargıç durumda olup olmadığı,
– Fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte olup olmadığı,
– Fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı,
– Mukavele yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları bulunup bulunmadığı
incelenecektir. İnceleme Aka ölçüde pazar datalarına dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her etabını kapsayacak halde yürütülecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir