Rekabet Kurulu kararları tüketiciye yıllık 67,3 milyar liralık katkı sağladı

E-Ticaret Oca 27, 2023 Yorum Yok

Rekabet Kurumu, 2021-2022 devrine ait hazırlanan tesir Tahlili Raporu’nu yayımladı. 2021 ve 2022 yıllarında Rekabet Konseyi tarafından ihlaline nihayet verilen karteller, tekrar satış fiyatının belirlenmesi ve Yargıç durumun berbata kullanılması aksiyonları ile makul Kural ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla müsaade verilen birleşme/devralma süreçlerine yönelik kararların tüketici refahına dönük tesirlerinin kıymetlendirilmesi maksadıyla hazırlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

“2021-2022 devrini kapsayan tesir tahlili çalışmasında toplamda 48 karar incelendi. Bu periyotta 37’si kartel ve gibisi nitelikte muahedeler ile yine satış fiyatının tespitine, 6’sı Yargıç durumun berbata kullanılması hareketlerine ait olmak üzere, tesir tahlili kapsamında değerlendirilebilecek Yekün 43 kararda soruşturma konusu hareketlerin ihlal teşkil ettiğine hükmedildi. Tıpkı devirde Yekün 5 kararda Konsey, 5 birleşme/devralma sürecine, mümkün rekabet zıddı tesirlerin bertaraf edilmesinin teminine yönelik birtakım şartlar çerçevesinde müsaade verdi.”

Raporda ‘muhafazakar senaryo’ ve ‘Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) varsayımları’ olmak üzere iki farklı senaryoda hesaplamalar yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Muhafazakar yaklaşımda 2021 yılında Rekabet Kurumu müdahaleleri sonucunda tüketicilere sağlanan fayda 37,6 milyar TL olarak iddia edilirken, bu değer 2022 yılı için 15,5 milyar TL’dir. OECD yaklaşımıyla yapılan hesaplamada ise tüketicilere sağlanan yarar; 2021 yılında 95,3 milyar TL, 2022 yılında 39,3 milyar TL olarak varsayım edildi. Hasebiyle 2 seneyi kapsayan bu Devre için tüketici yararına sağlanan Yekün katkının 134,6 milyar TL; ortalama yıllık katkının ise 67,3 milyar TL seviyesinde olduğu hesaplandı. 2021-2022 devri için hesaplanan iddiası Yekün fayda 13,1 milyar dolar; ortalama yıllık fayda 6,55 milyar dolar düzeyinde.”

‘EN YÜKSEK TUTAR’

Raporda Laf konusu pahaların, Kurumun bugüne kadar yaptığı tesir tahlili çalışmalarındaki en yüksek fiyatlar olarak öne çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Kurumun 2021-2022 periyodundaki faaliyetleri için fayda-maliyet kıyaslaması yapıldığında ise, muhafazakar senaryoya nazaran hesaplanan yıllık ortalama kestirimi fayda birebir devirdeki yıllık ortalama bütçe sarfiyatının 82,06 katı. Misal olarak OECD metodolojisine nazaran hesaplanan kestirimi yıllık ortalama tüketici yararının ise bütçe masraflarının yaklaşık 208,07 katına vardığı anlaşılmakta. OECD teklifleri ve dünyada önde gelen Türlü rekabet otoritelerinin benzeri nitelikteki çalışmaları dikkate alınarak hazırlanan tesir tahlili raporları, Rekabet Konseyi kararlarının tesirlerinin nakdî olarak Anlatım edilmesi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde kurumsal performansın izlenmesini sağlamakta. 2021-2022 tesir Tahlili Raporu’nda hesaplanan iddiası ortalama yıllık fayda ülkemiz gayrisafi Yurt içi hasılasının takriben binde 7,7’sine; Devre için hesaplanan Yekün fayda ise yaklaşık yüzde 1,5’ine denk gelmekte. Bu bakımdan Laf konusu göstergelerin, Rekabet Kurumu’nun iktisattaki Değerli fonksiyonunu ve faaliyetlerindeki aktifliği ortaya koyduğu değerlendirilmekte.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir