Sorumluluklarda eşitlik şart

E-Ticaret Nis 24, 2023 Yorum Yok

ÖNDER YILMAZ / Ankara – Var olan zihniyet kalıpları değiştirilerek bayan ve erkeklerin sorumluluklarının Adalet perspektifinde ele alınması gerektiği belirtilen raporda, bu çerçevede çocuk, hasta İhtiyar bakımı üzere sorumlulukların, erkeklerin de eşit halde üstlenmeleri beklenen toplumsal bir mesuliyet olarak kabul edilmesi istendi. Raporda, bayanların her alanda karar alma düzeneklerine katılmasının sağlanması, cinsiyete dayalı, uygar Vaziyet ve çocuk sahibi olma temelli ayrımcılıkla aktif uğraş sistemlerin oluşturulması, istihdamda şiddet mağduru bayanlara “özel kontenjan” ayrılması, bayan kooperatiflerine beş Yıl kurumlar vergisi muafiyeti tanınması, halk ihalelerinde bayanlara olumlu ayrımcılık, Amel garantili esnek çalışma modelinin kamuda da yaygınlaştırılması, konut personellerine “sendikal örgütlenme”, “işyerinde mobbing uzmanı” istihdamı üzere teklifler yer aldı.

TBMM’de sayıları artsın

Kadınların her alanda daha kuvvetli hale gelmesini hedefleyen rapordaki teklifler özetle şöyle:

– Bayanların ve erkeklerin sorumlulukları Adalet perspektifinde ele alınmalı; Mevcut olan zihniyet kalıplarını değiştirmeye yönelik sistemler oluşturulmalı. Bu çerçevede; bayanların üzerindeki çocuk, hasta, İhtiyar bakımı üzere sorumluluklar, erkeklerin de eşit formda üstlenmeleri beklenen toplumsal bir mesuliyet olarak kabul edilmeli.

– Yerelden başlayarak her seviyede karar alma düzeneklerine iştirakleri artırılmalı.

– Eğitim, çalışma hayatı ve siyasete eşit iştiraklerinin önündeki pürüzleri tespit etmek, farkındalığı artırmak ve tahlil teklifleri geliştirmek gayesiyle Fazla alanlı bir File oluşturmalı ve olumlu ayrımcılıkla ilgili uygulamalar artırılmalı.

– TBMM’de bayan Milletvekili oranı ile, belediyeler ve öteki seçimle işbaşına gelinen kurumlardaki bayanların sayısı artırılmalı.

Terfide cinsiyet ayrımcılığı

– Bayanların işe alınma etabından, Uğraş içi eğitime ve işte yükselmeye kadar, her kademede karşı karşıya kaldıkları cinsiyete dayalı ayrımcılığın sorgulanmasını ve Olumlu tarafta dönüştürülmesini sağlayacak faal sistemler geliştirmeli. Cinsiyet ayrımcılığını ve işyerinde cinsel tacizi önlemeye yönelik kurumsal yapılar oluşturulmalı, tersliklere karşı yaptırımların faal olarak uygulanması sağlanmalı.

Mağdur bayana kontenjan

– Engelli bayanlar başta olmak üzere, eşi vefat etmiş ya da boşanmış bayanların istihdamı ve çalışma hayatında karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi maksadıyla istihdam siyasetleri geliştirilmeli.

– Şiddet mağduru bayanların Amel gücü piyasalarına girişlerinin kolaylaştırılması için Özel kontenjanlar ayrılmalı.

– Süreksiz korunan ve milletlerarası müdafaa müracaat yahut statü sahibi bayanların mesleksel gelişimine ve istihdama iştirakine yönelik eğitimler artırılmalı.

Eşit ücret

– Bayanlar ile erkekler ortasında fiyat farkından doğan ayrımcılığın önlenmesi maksadıyla, muadil işe eşit fiyat prensibinin uygulanabilmesi için fiyatların dayandırıldığı objektif bir iş/meslek sınıflandırma sistemi geliştirilmeli.

– Büyükşehir ve Vilayet belediyelerinde “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” kurulmalı.

– Tertipli bir geliri ve toplumsal garantisi olmayan bayan kooperatifi ortakları ve dezavantajlı toplumsal kümeler, kısmi vadeli çalışanların sigortalılıkları kapsamında sigorta sistemine dâhil edilerek toplumsal teminatları sağlanmalı.

– Ortaklarının çoğunluğunu bayanların oluşturduğu kooperatiflere, faaliyete başlamalarından itibaren beş hesap devri kurumlar vergisinden muafiyet sağlanmalı.

– halk ihalelerinde bayanlara yönelik müspet ayrımcılık içeren kararların getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı.

– KOSGEB, teşebbüsçü olmak isteyen bayanlara firmanın Çabucak kurum sürecinde kaynak tahsis etmeli.

– Başta tarım dalı olmak üzere, bayanların toplumsal Emniyet kapsamına girmelerini kolaylaştırıcı ve kayıt dışılığı engelleyici mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmeli.

– Doğuma bağlı müsaadelerde memur ve personeller ortasında Mevcut olan eşitsiz durum ortadan kaldırılmalı.

Ev emekçileri sendika kursun

– İş kolu aslına nazaran örgütlenmenin temel alındığı sendikalar kanununda Gerekli değişiklikler yapılarak mesken emekçisi olarak çalışan bayanların da sendika kurmaları sağlanmalı.

– Bayan istihdamını artıran ve bayan erkek fırsat eşitliğine hassas siyaset ve uygulamalara sahip firmalara “Kadın Dostu İşyeri Belgesi” verilmeli, vergi indirimleri ve istisnaları sağlanmalı.

– Bayan istihdamının artırılması ve aile refahının güçlendirilmesi için Özel bölümde uygulanan Amel garantili esnek çalışma modelleri geliştirilmeli ve kamuya da yaygınlaştırılmalı.

– İş gücü piyasasında uygar Vaziyet ve çocuk sahibi olma bakımından bayanların maruz kaldıkları patron temelli ayrımcılıkla daha faal halde gayret edilmeli.

İşyerinde mobbing

– İş yerlerinde bayana yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları yürütülmeli.

– ALO 170’in (Çalışma Hayatı Bağlantı Merkezi) bilinirliğinin artırılması sağlanmalı, mağdurlara yasal haklar konusunda bilgi vermek üzere işyerinde ruhsal taciz/mobbing konusunda uzman hukukçular istihdam edilmeli.

– Bayanların eğitimin bütün evrelerine erişimi sağlanmalı. “Kadın Dostu Kampüsler” yaygınlaştırılmalı.

OEDAŞ’a ‘Kadın Dostu Marka’ ödülü

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak vilayetlerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bayan istihdamının az olduğu güç dalında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık oluşturmak hedefiyle hayata geçirdiği “Enerjimiz Eşit” projesi ile Bayan Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü.

2019 yılında hayata geçirdikleri Gücümüz Eşit projesiyle bayan istihdamının az olduğu güç dalında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen OEDAŞ genel Müdürü Fuat Celepci, “Faaliyet gösterdiğimiz güç bölümünde istihdam edilen bayan çalışan oranının düşük olması, bölümün, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir dönüşüm yaşaması gerektiğini gösteriyor. Biz de içinde bulunduğumuz topluma değer katma vizyonumuz ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyoruz. Böylelikle önyargıları kırıp bayanların güç kesimine kazandırılmasına katkı sunarak ülkemizin gücüne güç katıyoruz” dedi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir