Stopaj artırımıyla incelemelere ‘dur’

E-Ticaret Mar 16, 2023 Yorum Yok

Yapılandırma kanunu, yakın geçmişte yaşanan şiddetli ekonomik kaideler nedeniyle kamuya ödemelerini aksatmış, takibe girmiş işletmelere, pak bir sayfa açma imkanı tanıyor. Bundan yararlanmak isteyen işletmelerin yapması gereken ise geçmiş Devre vergilerinde belirlenen oranlarda artırım yapmak. Sistem Küresel Danışmanlık Yönetici Ortağı Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus ve vergi grubunun takviyesiyle hazırladığımız dizinin bu kısmında gelir ve kurumlar vergisi stopaj artırımını inceleyeceğiz.

Mükellefler, gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisini artırarak ödemeleri halinde, haklarında, artırıma husus ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Gelir yahut kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmamış olması durumunda da gelir ve kurumlar vergisi stopaj artırımda bulunmak mümkün. Artırım kapsamına yalnızca aşağıdaki stopaja tabi aşağıdaki ödeme tipleri giriyor:

– Hizmet erbabına ödenen fiyatlar,

– Hür Uğraş erbabına yapılan ödemeler,

– Kira ödemeleri,

– Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ait ödemeler,

– Çiftçilere yapılan ödemeler,

– Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler,

– Kâr hissesi ödemeleri.

Ücret ödemeleri

Hizmet erbabına ödenen fiyatlardan her bir vergilendirme periyoduna fiyat ödemelerine ait gayrisafi fiyatların yıllık toplamı üzerinden yıllar itibariyle tablodaki oranlarda hesaplanacak gelir vergisini artırım olarak ödeyecekler.

Kira ve kâr payı

İlgili Yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde yer Meydan Laf konusu ödemelerine ait gayrisafi fiyatların yıllık toplamı üzerinden farklı ayrı olmak üzere yıllar itibariyle tablodaki oranlarda vergi artırımı yapılacak. İlgili Yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen meblağlar bir yıla iblağ edilmeyecek.

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması yahut muhtasar beyanname verilmekle Bir arada hür Uğraş erbabına yapılan ödeme tipinin beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için bilanço aslına nazaran defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş minimum gelir vergisi matrah fiyatının yüzde 50’si temel alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden yüzde 15 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle artırımdan yararlanılabilecektir.

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması yahut muhtasar beyanname verilmekle Bir arada kira ödeme çeşidinin beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için beyana tabi geliri yalnızca gayrimenkul kapital iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için belirlenen taban gelir vergisi matrah meblağı temel alınarak belirlenen gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden yüzde 15 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle artırımdan yararlanılabilecektir

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması yahut muhtasar beyanname verilmekle Birlikte kâr hissesi ödeme çeşidinin beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için artırılan matrahların yüzde 80’inden az olmamak üzere belirlenen meblağlar üzerinden yüzde 15 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle artırımdan yararlanılabilecektir.

İnşaat ve onarım

Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ait yapılan ödemeler (tam ve dar mükellef kurumlara yapılanlar dahil) üzerinden başka farklı olmak üzere 2018-2022 yılları için her bir Yıl itibariyle yüzde 1 oranında hesaplanan vergiyi artırmak suretiyle kanun kararlarından yararlanılabilecek.

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması yahut verilse de bu ödemenin beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için bilanço temeline nazaran defter tutan mükellefler için belirlenmiş taban gelir vergisi matrah fiyatı temel alınarak belirlenen gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanacak verginin ödenmesiyle artırımdan yararlanılacak.

ÇİFTÇİLERE VE VERGİDEN MUAF ESNAFA ÖDEMELER

Çiftçilere ve vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecburi olanlar, muhtasar beyannamelerinde beyan edilen meblağlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının yüzde 25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanacaklar.

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması yahut muhtasar beyanname verilmekle Bir arada bu tipten ödemelerin beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için bilanço temeline nazaran defter tutan mükellefler için belirlenmiş taban gelir vergisi matrah meblağı temel alınarak belirlenen gelir (stopaj) yahut kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden,

– Çiftçilere yapılan ödemeler için yüzde 2,

– Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler için yüzde 5 oranında hesaplanacak verginin ödenmesi suretiyle artırımdan yararlanılabilecek.

YARIN: İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir