Su için yol haritası

E-Ticaret May 10, 2023 Yorum Yok

SERVET YILDIRIM – Geçen hafta Kıymetli bir adım atıldı ve “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında hazırlanan Su Verimliliği Strateji Evrakı ve hareket Planı (2023-2033) bahisli genelge Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bizler de bir sefer daha su konusunda gerilimli bir ülke olduğumuzu ve acil aksiyon almamız gerektiğini hatırladık. Plan aslında bir Kılavuz niteliği taşıyor. İklim değişikliğine Ahenk çerçevesinde, sürdürülebilir refahın temini, sağlıklı ve kaliteli Ömür standartlarının korunması için hususla ilgili bütün paydaşlara bir Cin yol haritası sunuyor.

Plan Mahallî yönetimlerde su verimliliğinin artırılmasıyla Tüm belediyelerde su kayıp oranının 2033’e kadar yüzde 25, 2040’a kadar yüzde 10 düzeyine düşürülmesini; hanelerde ve ferdi su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla şahıs başı günlük ortalama su tüketiminin 2030’a kadar 120 litre, 2050’ye kadar 100 litreye indirilmesini hedefliyor. Ayrıyeten ziraî su kullanım verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sulama randımanının da 2030’a kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar ise yüzde 65 düzeyine yükseltilmesi amaçlanıyor. diğer bir Değerli maksat ise endüstride pak üretim tekniklerinin ve su verimliliği önlemlerinin uygulanmasıyla yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımı sağlanması olarak belirlenmiş.

Neler vurgulanıyor?

Bunlar desteklenmesi gereken amaçlardır. Planda ayrıyeten üzerinde durulması gereken Öbür noktalar da var. Mesela:

– “Kentsel Su Kullanım Verimliliği”, “Tarımsal Su Kullanım Verimliliği”, “Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği” ve “Bütün Bölümleri Etkileyen Su Kullanım Verimliliği” olmak üzere 4 anne eksen üzerinden su verimliliği maksatları, stratejileri ve hareketleri tanımlanıyor.

– 4 Temel hedef, 9 Ulusal gaye, 49 öncelikli aksiyon yer alıyor. Dokümanın bileşeni olarak hazırlanan aksiyon planları ise 2023-2033 yıllarını kapsayan periyotta hayata geçirilecek önlemleri içeriyor.

– Strateji evrakında kentsel, ziraî, endüstriyel su kullanım verimliliğinin güzelleştirilmesi ve alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması ve kullanılmış suların yine kullanımı, gri su kullanımı, yağmur suyu hasadı, su ayak izinin azaltılması, suyun Müsait fiyatlandırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, Amel birliği, eğitim ve farkındalık çalışmaları öne çıkan bahis başlıkları ortasında yer alıyor.

– Hazırlanan dokümanda, istikbal Yüzyıl için suyun bütün dallarda ve Tüm paydaşlar tarafından verimli kullanılmasına yönelik stratejiler ve aksiyonlarla mesuliyet yüklenecek ve Amel birliği yapılacak Kurum ve kuruluşlar belirleniyor.

Seferberlik kapsamında etkinliklere, dokümanlara ve diğer bilgilere suverimliligi.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir