Sürdürülebilirlikte yol haritası hazır

E-Ticaret Kas 11, 2022 Yorum Yok

AYLİN RANA AYDİN – Ernst & Young (EY Türkiye) ve SAP Türkiye Amel birliğiyle ‘İş Süreçlerinde ve Dijital Dönüşümde Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ aktifliği gerçekleştirildi. Etraf, toplumsal ve yönetişim (ESG) alanındaki gelişmeler ve muvaffakiyet örneklerinin paylaşıldığı aktifliğe, kesimin öncü Kuruluş ve temsilcileri katıldı. Aktiflikte sürdürülebilirliğin, kurumsal bir seyahat olduğunun altı çizilirken, KOBİ’lerin ESG kriterlerindeki ahenginin da süratli bir halde adapte edilmesiyle Türkiye’nin rekabet gücünün artacağı belirtildi. Muvaffakiyet öyküsü niteliğindeki projelerin aktarıldığı oturumlarda en yeni trend ve regülasyonların yanı Dizi tertiplerin karbon ayak izine ve karbon emisyonuna ait raporlama ölçütleri ve süratle değişen alıcı beklentileri tartışıldı.

Uzun vadeli değer

Açılış konuşması yapan EY EMEIA İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Önderi Jan Niewold, sürdürülebilirliğin tertipler için Fazla boyutlu bir seyahat haline geldiğini belirterek, “Organizasyonlar uzun vadeli değer yaratmaları için bütün paydaşlarının giderek artan talep ve beklentileri ile karşı karşıya. Çalışanlar, tüketiciler ve yatırımcılar bu alanda artık kârlılığın daha ötesinde, kuvvetli bir hesap verebilirlik ve performans talep ediyor” dedi.

Rekabet gücü artar

SAP EMEA – South Bölgesi Sürdürülebilirlikten Mesul reis Yardımcısı Carlos Diaz ise, sürdürülebilirliğin, bir gün yahut bir Yıl değil Daimi devam edilmesi gereken kurumsal bir seyahat olduğuna dikkat çekti. Diaz, “Sürdürülebilirlik Biricik başına bir şirketin ulaşabileceği bir maksat değildir. Resmî kurumlardan yatırımcılara, sivil cemiyet kuruluşlarından tedarikçilere, çalışanlardan müşterilere kadar Tüm ekosistemin katkısını gerektirir” dedi.

EY Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Önderi Ece Sevin’in moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Sürdürülebilir istikbal için Şirket Stratejileri’ başlıklı oturumda, EBRD Türkiye reis Vekili Hande Işlak, Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet Yalgı, SAP Türkiye Tahlil Kümesi Yöneticisi ve Sürdürülebilirlik Takım Başkanı Tuna Atmaca, sürdürülebilirliğin geleceği hakkında görüşlerini paylaştı. Yeşil, karbonsuz iktisada dönüşün Biricik bir kurumun üstlenebileceği bir şey olmadığını ve Fazla daha kapsamlı olduğunu belirten Işlak, “Bu ekosistemde en Aka paydaşlardan biri de finansal kurumlar. çok uluslu bir kurum olarak üzerimize düşen sorumlulukların ve öncü olmamız gereken alanların farkındayız. Yeşil iktisada geçiş stratejimiz var. EBRD, 2025’e kadar fonların yarısını yeşil projelere vermeyi taahhüt ediyor. Biz yatırımlarımızın yarısını yeşil projelere yönlendirmiş durumdayız. EBRD kredilerinde Paris Anlaşması’nın 1.5 derece amacına Ahenk arıyoruz” dedi.

“Tedarik zincirinin hem içinde bulunduğumuz Devre hem de ESG kaynaklı Fazla Değerli bir yer edindiğini görüyoruz” diyen Işlak, şöyle konuştu:

“Tedarik sürdürülebilirliği için tedarikçi çeşitliliği de artmalı. KOBİ’ler bu fırsat içerisinde ESG kriterlerindeki ahengi süratli formda adapte edebilirse Türkiye’nin rekabet gücünün daha da artacağına inanıyoruz. Birçok KOBİ’ye danışmanlık veriyoruz lakin sürdürülebilirlik artık Fazla Çok talep gördüğümüz bir alan.”

Derya Özet Yalgı da, odaklarının güç ve iklim teknolojileri olduğunu Anlatım etti. Yeşil hidrojen tesisini de hizmete açtıklarını kaydeden Yalgı, bu hususa ekosistem açısından baktıklarını söyledi.

Proaktif bir rol

EY Türkiye Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Danışmanlığı Başkanı Arda Karaçelebi ise, “Toplum, şirketlerin sürdürülebilirlik problemlerinin tahlilinde daha proaktif bir rol üstlenmelerini talep ediyor. değer yaratmak için herkesin sürdürülebilirlik eforlarına iç olması ve harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

SAP Türkiye Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik Tahlilleri Yöneticisi Sabri Engin Ergör, işletmelere bir yol haritası sunarak rehberlik etiklerini belirterek, “İlk adımda şirketleri ERP altyapısı ile entegre, bütüncül bir sürdürülebilirlik muhasebesi yaklaşımı ile mevzuata uyumlu hale getiriyoruz. İkinci adımda ise sıfır emisyon, sıfır atık ve değer zincirinde sıfır eşitsizlikle ilgili tahlillerin projelendirilmesini; ESG seyahatinin desteklenmesini sağlıyoruz” dedi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir