Yargıtay’dLahza Çok mesai kararı

E-Ticaret Eki 31, 2022 Yorum Yok

Bir lokantada garnihayet olarBeyaz çalışLahza M.D., işDeri ayrılınca resmi tatillerde çalıştığını belirterek; Çok mesai alacaklarının tahsilini istedi. Davalı esnaf lokantası sahibi S.H., argümanları reddetti. Mahkeme, lokantada çalışLahza şahitleri dinleyErİlave Çok mesai yapıldığına hükmetti. Kararı inceleyen eşitlik Bakanlığı, kararın kanun faydasına bozulmasını talep etti. Dava belgesini yine açLahza Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karMesafe imza attı.

Çok mesai taleplerinde imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı kararda şu sözlere yer verildi: “Başvuru, davalı patrona ilişkin lokantada garnihayet olarBeyaz çalışLahza davKeder çalışanın Çok çalışma fiyatının ödenmediği tezine ilişkindir. Birinci Derece Mahkemesi’nin vermAmel olduğu karar eşitlik Bakanlığı tarafındLahza kanun faydasına bozulması için temyiz edilmiştir. Birinci Derece Mahkemesi, Çok çalışma fiyatına ait olarBeyaz kurmuş olduğu karara temel bilirşahıs ek raporunda çalışanın Çok çalışma fiyatı, yanlışlı bir formda, sırf Şahit beyanları temel alınarBeyaz hesaplanmış; imzalı fiyat bordrolarına prestij edilmemiştir. Lakin, Çok çalışma fiyatının hesaplanmasında emekçinin imzalamış olduğu fiyat bordrolarının da temel alınması gerekmektedir. Hakikaten, imzalı bordroda yazılı olLahza Çok çalışma müddetinden daha uzun mühletlerle Çok çalışma yapıldığı savı Amele tarafındLahza ancBeyaz yazılı kanıtla ispBeygir edilebilecektir. Mahkemece bilirşahıs ek raporundaki hesaplamalMesafe prestij edilErİlave Çok çalışma fiyatı karar altına alınmıştır. Karara temel alınLahza bilirşahıs raporunda, Şahit anlatımlarına nazaran davacının nihayet brüt fiyatının 2.475,84 TL olduğu ve haftada 28 saBeygir Çok çalışma yaptığı belirlenmiş, bu datalara nazaran hesaplfakBeygir yapılmış ise de imzalı fiyat bordrolarının dikkate alınmaması kusurlu olmuştur. Emekçinin gerçek fiyatının bordroda belirtilen miktardLahza daha yüksek olması mümkündür. AncBeyaz bu halde dahi, imzalı bordrodaki Çok çalışma mühletini aşacBeyaz formda Çok çalışma yapıldığı savı ancBeyaz yazılı bir delVilayet ile ispatlanabilir. Bu türlü bir yazılı kanıtın bulunmaması halinde, bordrodaki Çok çalışma mühleti ile bağlı kalınarBeyaz gerçek fiyat üzerinden Çok çalışma alacağı hesaplanmalı, bordrodaki ödeme ölçüsü mahsup edilErİlave sonuca gidilmelidir. Mahkemece bu unsur ve temeller gözetilmeden karar verilmesi yanlışlı olup, kanun faydasına temyiz isteğinin bu münasebet ile de kabulü gerekmiştir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir