Yenilenebilir güç kuralı

E-Ticaret Eki 31, 2022 Yorum Yok

MİTHBeygir YURDAKUL-Yaşanabilir bir gelecek için bütün dünyanın çaba ettiği iklim değişikliğinde Türkiye’nin izleyeceği strateji netleşti. HazırlanLahza kanun taslağına nazaran sera gazı emisyonları, net sıfır emisyon amacı doğrultusunda azaltılacak. Binalarda verimli, yenilenebilir güç kullanımı MecbTümör hale gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni maksatlar doğrultusunda İklim Değişikliği Kanunu Taslağı hazırladı. Milliyet’in aldığı bilgiye nazaran, yeni kanunla sera gazı emisyonları, net sıfır emisyon gayesi ve Ulusal Katkı Beyanı’nda yer alLahza gaye ve siyasetler doğrultusunda azaltılacak. Binalarda güç verimli, düşük emisyonlu Bina gereçleri kullanılacak, güç verimliliği Fazla yüksek olLahza ve yenilenebilir güç kullanLahza “Neredeyse Sıfır Güçlü Bina” konsepti MecbTümör hale gelecek.

Yeni binaların güç performansında ve karbon emisyonlarında ortalfakBeygir yüzde 25 uygunlaştırma sağlanacak, 2025 yılındLahza itibaren yeni binaların gücünün yüzde 10’u yenilenebilir güçten karşılanacBeyaz halde inşa edilecek. Güç bölümünde yeşVilayet hidrojen üzere yeni teknolojiler devreye alınacak.

Bisiklete destek

Yerel idareler, kentsel ulaşım planlarında yaya, bisiklet yolu ve düşük yahut sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarının ve scooter üzere kişisel ve paylaşımlı mikromobilite sistemlerinin teşvik edilmesini sağlayacak. Organize Sanayi bölgesi, sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, özgür bölge ve Sanayi sitelerinde yenilenebilir güç altyapısı geliştirilecek. Havalimanlarının karbondLahza arındırılmasına yönelik yapılacak, düşük yahut sıfır emisyonlu hava araçlarının kullanımını teşvik edilecek. Elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine Müsait üretilmesi sağlanacak. Sera gazı emisyonlarına üst Hudut belirlenmesi prensibine dayalı olarBeyaz çalışLahza ve tahsisatların alınıp satılmasına dayanLahza Emisyon Ticaret Sistemi oluşturulacak. Sistem kapsamına alınacBeyaz işletmeler için sera gazı emisyon müsaadesi MecbTümör olacak. Karbon Piyasası Konseyi ile bu sistemin karbon fiyatlandırma araçları belirlenecek. OluşturulLahza finansal sistem, iklim değişikliği stratejisine finans sağlayacak.

Atık suyun dönüşü

tarım ve hayvancılık kaynaklı metLahza emisyonlarının idaresi sağlanacak. İklim değişikliği göz önünde bulundurularBeyaz havza, kuraklık, taşkın ve su tahsis planları yapılacak. Kimyasal gübre kullanımı azaltılarBeyaz yeşVilayet ve organik gübre yaygınlaştırılacak. Su idaresi kapsamında; arıtılmış atık suyun yine kullanım oranı 2030 yılında yüzde 15’e çıkarılacak.

İklim risklerine tedbir

İklim değişikliğinin neden olabileceği insLahza hareketliliğiine karşı Tedbir alınarBeyaz ve göç aksiyon planlarına eklenecek. İklimin fakirler üzerindeki tesirine karşı siyaset geliştirilecek. İklim problemlerinin tarihi ve kültürel varlıklar ile turizm kesimi üzerinde oluşturduğu risk belirlenerek, Tedbir alınacak. İklim değişikliğine bağlı ziyanların önlenmesi ve tazminine yönelik sigorta sistemi kurulacak.

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir